منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی


مواد آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و منابع پیشنهادی برای مطالعه این رشته ( کد 1138 ) به این شرح است:


*****مبانی کلی ارتباطات اجتماعی*****


(مباحث شناخت وسایل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط جمعی، حقوق ارتباط جمعی، ارتباطات بین المللی، مخاطبان ارتباطات)

کتاب های:

1- وسايل ارتباط جمعی، تالیف دکتر معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2_ حقوق مطبوعات، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد، انتشارات مرکز تحقیقات رسانه ها
3_ ارتباط شناسی؛ تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش
4_جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات
5 _جامعه شناسی ارتباطات، دکتر باقر ساروخانی _ انتشارات اطلاعات
6_ مبانی ارتباط جمعی، تالیف دکتر سید محمد دادگران، انتشارات فیروزه
7_ یک جهان، چند صدا، ویرایش شون مک براید، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش
8_ نظریه رسانه ها، تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
9_ ارتباطات اقناعی، تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
10_ تلویزیون در زندگی کودکان ما، تالیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
11_ *نظریه های ارتباطات، تالیف ورنر سورین، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران
12_ کاربرد نظریه های ارتباطات ، تالیف سورین ویندال و همکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران
13_ ژئوپلتیک اطلاعات ،تالیف آنتونی اسمیت، ترجمه فریدون شیرانی ، سروش
14_ نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تالیف دکتر هرمز مهرداد، فاران
15_ گذر از نوگرایی ، تالیف دکتر حمید مولانا ، ترجمه یونس شکرخواه
13_ *مطبوعات، تالیف پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه، انتشارات انقلاب اسلامی
14_ جریان بین المللی اطلاعات ، تالیف دکتر حمید مولانا، ترجمه یونس شکرخواه
15_ *اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی،تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات
16_ *جامعه اطلاعاتی،اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات
17_ نظریه های جامعه اطلاعاتی، تالیف فرانک وبستر، ترجمه اسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا
18_ درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تالیف دنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
19_ *نظریه های ارتباطات اجتماعی، تالیف افشین رزاقی، نشر پیکان
20_ مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ها

*جزوه های درسی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران نیز بسیار مفید است. ( به عنوان مثال جزوه نظریه های ارتباطات جمعی دکتر مهدیزاده از منابع اصلی محسوب می شود.)

 

*****اصول روزنامه نگاری*****
 

(مباحث: شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روزنامه نگاری ، روزنامه نگاری عملی 1و2 ، ویراستاری و مدیریت اخبار)

کتاب های:

1_ *روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری معاصر، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، نشر سپهر
2_ *روزنامه نگاری نوین، تالیف:دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
3_ مقاله نویسی، تالیف حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
4_ *شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
5_ خبر، تالیف دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
6_ روش های مصاحبه خبری، تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
7_ *مجموعه مقالات روزنامه نگاری حرفه ای، تالیف سید فرید قاسمی
8_ شیوه های مصاحبه در مطبوعات، تالیف سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی، انتشارات موسسه ایران
9_ ویراستاری و مدیریت خبر، تالیف علی اکبر قاضی زاده، انتشارات موسسه ایران
10_ گرافیک مطبوعاتی، تالیف کامران افشار مهاجر، انتشارات سمت
11_ *مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ( مخصوصا ویژه نامه های آموزشی آن که 2 مجموعه می باشد و مجموعه دوم آن در مرداد ماه جاری منتشر شده است.)

در زمینه روزنامه‌نگاری، تمام کتابها و حتی مقالات روزنامه‌ها نیز می‌توانند مرجعی برای طرح پرسشها باشند و آشنایی با این حرفه و کار عملی به جای مطالعه صرف بسیار مفیدتر است. ( برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت کتابخانه علوم ارتباطات سایت مراجعه کنید.)

 

*****زبان تخصصی انگلیسی*****
 


در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان منابع خاصی مورد نظر نیست.

مطالعه کتابهای زیر توصیه می شود:

1_ *انگلیسی برای دانشجویان روزنامه نگاری و علوم ارتباطات، تالیف دکتر سید محمد ضیاء حسینی و فهیمه معرفت، انتشارات سمت
2_زبان انگلیسی تخصصی روابط عمومی و ارتباطات، تالیف میر سعید قاضی و هوشنگ عباس زاده، انتشارات موسسه نشر علم نوین
3_ واژه نامه پژوهش های ارتباطی و رسانه ای، دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
4_ واژه نامه ارتباطات، دکتر یونس شکرخواه، سروش
5_ *رسانه و سیاست در انقلاب مشروطیت ایران دکتر علی اصغر کیا که به زبان انگلیسی نوشته شده، انتشارات سایه روشن
6_خواندن متون مطبوعاتی، بدون نویسنده مشخص، انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق(ع)
7_ خواندن متون مطبوعاتی، تالیف دکتر صابر دلشاد، انتشارات سمت
8_ *ویژه نامه ارتباطات در ایران فصلنامه رسانه (به زبان انگلیسی)
9_ چکیده های مقالات تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها که هر سه ماه یکبار به صورت جزوه منتشر می شود.

*جزوه های درسی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران نیز بسیار مفید است.


*تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سوالات بخش زبان مربوط به اطلاعات عمومی زبان است و تنها کمتر از نیمی از سوالات و یا حتی حدود یک سوم به صورت تخصصی مرتبط با علوم ارتباطات است.
 

*****آمار و روش تحقیق*****
 

در حد مباحث دروس آمار در علوم اجتماعی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی در دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی)


کتابهای:

1_* روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف ارل ببی ، ترجمه دکتر رضا فاضل، دانشگاه تهران
2_ روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی، تالیف: دی.ای.دوس، ترجمه مریم رفعت جاه و رخساره کاظم، نشر مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی
3_ کند و کاوها و پنداشته ها، تالیف دکتر فرامرز رفیع پور، تهران: انتشارات شرکت انتشار
4_ مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تالیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، انتشارات آوای نور
5_ مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی، تالیف نورمن کورتز، ترجمه حبیب الله تیموری، انتشارات نشر نی
6_ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد
7_ احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد
8_ مبانی آمار، تالیف کریم منصور فر

*جزوه های درسی اساتید دانشگاه تهران بویژه دکتر عبداللهیان و دانشگاه علامه طباطبایی بویژه دکتر شریفیان نیز بسیار مفید است.
شایان ذکر است منبع اصلی جزوه دکتر عبداللهیان کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تالیف ارل ببی ، ترجمه دکتر رضا فاضل و منبع اصلی جزوه دکتر شریفیان کتاب مبانی آمار کریم منصورفر و کند و کاوها و پنداشته ها تالیف دکتر فرامرز رفیع پور است.
 

*****تاریخ معاصر ایران و جهان و مسایل بین المللی معاصر******
 

منابع خاصی را نمی‌توان برای این بخش عنوان کرد، با این وجود مطالعه تاریخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسایل بین المللی جهان از جنگ جهانی دوم به بعد و بویژه تاریخ مشروطیت ایران پیشنهاد می‌شود.


بعضی از کتابهای پیشنهادی به این شرح می‌باشد:

1_ تحولات روابط بین الملل، تالیف دکتر احمد نقیب زاده
2_ ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان
3_ * کتابهای تاریخ دبیرستان رشته علوم انسانی
4_* مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تالیف دکتر حسین ذاکر، انتشارات دانشگاه تهران
5_* تاریخ مطبوعات جهان، تالیف آلن پیر
6_ تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، تالیف گوئل کوهن
7_* تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف استاد سید محیط طباطبایی، انتشارات بعثت
8_ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف دکتر حاتم قادری، انتشارات سمت
9_* تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران( دو جلد)، تالیف دکتر علیرضا ازغندی، انتشارات سمت
10_* تاریخ روزنامه نگاری ایران(دوجلد)، تالیف سید فرید قاسمی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
10_ رویدادهای مطبوعاتی ایران، تالیف سید فرید قاسمی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

11_ از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود
12_ قدرت های جهان مطبوعات، مارتین واکر
13_ سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، دکتر حمید مولانا

*کتاب های فراوان استاد سید فرید قاسمی در زمینه تاریخ مطبوعات بسیار مفید است.

***کتاب های راهنما و تستی که در زمینه آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی منتشر شده اند، به این شرح است:

1_ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، گردآوردگان دکتر سید رضا نقیب‌السادات و ابراهیم گودرزی فراهانی، انتشارات کارآفرینان _ این کتاب در بر گیرنده 11 آزمون است که کنکورهای سال های 74 تا 79 دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را (به استثنای کنکور سراسری سال 77 ) شامل می شود. البته متاسفانه بسیاری از پاسخ های این کتاب نادرست است.

2_ کنکور کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی،گردآوری حاجی محمد احمدی، انتشارات کارآفرینان در این کتاب بعضی از نکات آزمون های سال های 74 تا 83 دانشگاههای سراسری و آزاد عنوان و پرسش های چهار گزینه ای آزمون های سال های 81 و 82 نیز ارایه شده است.

3_ کتاب روزنامه نگاری( ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی)، فریبا صیاد و دکتر علی اکبر فرهنگی، انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش تکمیلی مدرس این کتاب در واقع ترکیبی از دو کتاب روزنامه نگاری نوین دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی و کتاب روزنامه نگاری دکتر معتمد نژاد است و جالب اینکه با وجودی که بیشتر قسمت های این کتاب دارای نثر مشابه با این دو کتاب است حتی نامی نیز از این منابع برده نشده است.

4_ مبانی ارتباطات(مبانی کلی ارتباط جمعی) ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دکتر علی اکبر فرهنگی، انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش تکمیلی مدرس در این کتاب علاوه بر توضیح مختصر بعضی از مباحث، تست هایی نیز ارایه شده است.

5_ آمار و روش تحقیق، علی اسماعیلی و دکتر اسماعیل بیابانگرد، نتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش تکمیلی مدرس در این کتاب علاوه بر توضیح مختصر بعضی از مباحث، تستهایی نیز ارایه شده است.
 

*****تذکرات مهم در خصوص نحوه آزمون*****
 

*تمامی سوالات به صورت تستی چهار جوابی خواهد بود.

* با توجه به اينكه مديران گروه رشته‌هاي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي ــ دكتر كيا ــ و دانشگاه تهران ــ دكتر عبداللهيان ــ و دكتر محسنيان‌راد بازنگري نهايي در مورد سوالات آزمون را انجام مي‌دهند، بررسي مقالات و مطالعه كتابهاي اين افراد اهميت بسزايي دارد